Hakkımızda

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi


Zigana ve çevresi ( Doğu Karadeniz Dağları ) sahip olduğu habitat zenginliği, flora ve fauna çeşitliliği, jeolojik miras öğeleri ve kültürel dokusu gibi değerleri ile ülkemizin nadir, saklı coğrafyalarından biridir.
Doğa bilimleri kapsamına giren, nerede ise tüm bilim dallarına ilişkin gözlemler, teorik ve pratik uygulamaları gerçekleştirilebilecek bir konumda olması nedeni ile zengin ve bakir doğal alanlara sahip Ziganalar’da, “Ekoloji Temelli Doğa Eğitim Merkezi” kurularak; sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları, belediyeler, kaymakamlıklar gibi kamu kurum ve kuruluşları ile yöre halkının, doğa eğitimi çalışmalarına doğrudan katılımları sağlanarak, kendi bölgeleri ile ilgili doğal kaynakların korunması hakkında duyarlılık oluşturulması hedeflenmektedir.

Konularında uzman doğa bilimi uygulayıcılarının eğitimci olarak katılacağı özgün programlarla; eğitim verilecek hedef kitleyi, bozulmamış doğal ortamlar içinde bir araya getirerek; disiplinler arası ilişki kurma, düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim uygulaması gerçekleştirilecektir.


Hedef kitleye “Doğa Koruma” felsefesi aktarılarak, kendi konularında yapacakları farklı amaçlı araştırmalarda, ekolojik yaklaşımı göz önünde tutmaları sağlanacaktır. Bunun için hedef kitlenin meslek grupları analiz edilerek, eğitim çalışmaları ve program içerikleri bu durum göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Bu grubun Kurulma amaçlarından sadece bir kaç tanesi…
Savaş AYDIN
Zigana Coğrafyası Derneği