Gümüşhane’de 3. Ekoturizm Sempozyumu Düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iŞaret ettiĞi muasIr medeniyetler seviyesine ve CumhurbaŞkanI Recep Tayyip ErdoĞan’In belirlediĞi 2023 hedeflerine ulaŞmanIn yolunun kadInlarI ve toplumu eĞitmekten geçtiĞini ifade eden SayIn Valimiz, “GümüŞhane daĞlarIn arkasInda olan bir Şehir. TopoĞrafyasI itibariyle çok zor. Ya okuyacak ya tüccar olacak buradaki insanlar. GümüŞhane’nin çok önemli bir insan kaynaĞI var. ZamanInda göç vermiŞ ama o insan kaynaĞI çok nitelikli, eĞitimli ve varlIklI insanlar. Topluma yük deĞil, toplumun yükünü alan insanlar. Biz GümüŞhaneli hemŞehrilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

ÇocuklarI ve gençleri sadece milli ve manevi deĞerlerle yetiŞtirmenin yetmeyeceĞini, bilimle, fenle, teknolojiyle, irfanla yetiŞtirmek zorunda olduklarInI kaydeden SayIn Valimiz Okay MemiŞ, “Sadece bir taraf olursa yetmez. Bilimi ve teknolojiyi kullanamayan nesiller hIzla yok olup gidecek. GümüŞhane’de yaŞayan hiç kimse baŞka yerlerde yaŞayan insanlara imrenmesin istiyoruz. AltyapIsInI tamamlamIŞ, temel kamu hizmetleri açIsIndan yeterli bir GümüŞhane var.  Her yönüyle geleceĞe umutla bakan bir GümüŞhane var. Bu sempozyumda ortaya çIkacak sonuçlarla daha ileriye dönük bir GümüŞhane olduĞunu düŞünüyorum. Moralimizi yüksek tutuyoruz, gençlere güveniyoruz” diye konuŞtu.

GümüŞhane Belediye BaŞkanI Ercan Çimen ise konuŞmasInda sadece kIrsal kalkInmada deĞil kadInIn her yerde olduĞunun altInI çizerek sempozyumda emeĞi geçen herkese teŞekkür etti ve her zaman kadInlarIn yanInda olduklarInI söyledi.

ProgramIn açIlIŞInda selamlama konuŞmasI yapan organizatörler Türk KadInlar BirliĞi GümüŞhane Åžube BaŞkanI Aynur Çubukçu katIlImlarI için davetlilere teŞekkür ederken, Zigana DoĞa Okulu BaŞkanI SavaŞ AydIn ise oldukça yoĞun çalIŞmalarIn olduĞu bu sektörü sivil toplum örgütleri olarak desteklemek istediklerini söyledi.

Halk oyunlarI gösterisiyle baŞlayan programda ilk oturum “Sürdürülebilir kIrsal turizm” baŞlIĞIyla gerçekleŞtirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk kadIn rektörü olan GümüŞhaneli Prof.Dr. Gülsün SaĞlamer’in oturum baŞkanlIĞInI yaptIĞI sempozyumda Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Prof.Dr. Hülya KalaycIoĞlu, YIldIz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DekanI Prof.Dr. Kenan AydIn, GümüŞhane Üniversitesi Turizm Fakültesi DekanI Prof.Dr. Kemal Çelik, GümüŞhane Üniversitesi öĞretim üyesi Dr. ÖĞretim Üyesi İsmail ÇalIk, Türk Hukukçu KadInlar DerneĞi BaŞkanI Av.Süreyya Turan ve Zigana DoĞa Okulu BaŞkanI SavaŞ AydIn sunum eŞliĞinde belirlenen konularda katIlImcIlara bilgi aktardI.

Yöre kadInlarInIn el emeĞi ile gerçekleŞen kermesin ardIndan ikinci oturum ise “KIrsal turizmde inovasyon ve giriŞimcilik” baŞlIĞIyla gerçekleŞtirildi.

Program konuŞmacIlara katIlIm belgesi takdim edilmesiyle son buldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir