BİTKİ MÜZESİ İÇİN BİYOLOG MEHTAP ÖZTEKİN ZİGANA YA GELİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Savaş AYDIN, 2014 yılı Zigana Doğa Okulu İçin artık  somut adımların atılma yılı olarak algılanmalıdır. işte bu somut adımlardan bir tanesi olan BİTKİ MÜZESİ (HERBARYUM)  İÇİN ÇALIMALAR BAŞLATILMIŞTIR.  VE BU KONDA ÜLKEMİZİN ENDELRİ,NDEN OLAN MEHTAP ÖZTEKİN HOCAMIZ BİZLERLE BU ÇALIŞMAYA YÖN VERECEKTİR. İŞTE MEHTAP HOCAMIZIN ÖZGEÇMİŞİ 

KONUSAL DENEYİM ve PROJELER

1993-

1996

Yüksek Lisans Tezi: Sultan Sazlığı (Kayseri) Florası

2004 –

Devam

ediyor

Doktora Tez Konusu: Satureja L. (Labiatae) Cinsinin Türkiye Revizyonu

Tübitak/TBAG 1682 Nolu Proje. (Proje Tamamlandı).

1993-

2000

Proje: Tübitak/DPT-TBAG Çevre-Sek. 4 Nolu “Türkiye Endemik Bitkileri

Projesi”inde Yardımcı Araştırıcı.

1998-

2000

Proje: “Türkiye Önemli Bitki Alanları Projesi” İst. Üniv. Ecz. Fak., Farmasötik

Botanik A.B.D ve Doğal Hayatı Koruma Derneği İşbirliği ile yürütülmüş projede,

Kayseri, Erciyes Dağı ve Sultan Sazlığı Bölgelerinden Sorumlu Araştırıcı.

2006-

2009

Proje: Unesco “Istranca (Yıldız) Dağlarında Bitki ve Mantar Biyolojik Çeşitliliği

Projesi – Bulgaristan Bilimler Akademisi Botanik Enstitüsü ve İç Anadolu

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile ortak yürütüldü.

2006 Uluslararası Kurs: “Uluslararası Herbaryum Teknikleri Kursu” 2-13 Ekim 2006,

İst. Üniv. Eczacılık Fakültesi ve İngiltere Kew Herbaryumu İşbirliği, İstanbul.

2006-

2008

Araştırma Projesi: “ Çamkoru (Ankara) Dr. Fuat Adalı Araştırma Ormanında

Yetişme Ortamı Birimlerinin ve Bunların Verim Sınıflarının Belirlenmesi”

projesinde Proje Yürütücüsü.

2009 –

Devam

ediyor

Araştırma Projesi: “Karaçam (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. nigra var.

caramanica (Loudon) Rehder) Ormanlarında Yangın Sonrası Vejetasyon

Dinamikleri (Kütahya-Tavşanlı, Çankırı-Kurşunlu Örneği)” projesinde Proje

Lideri.

İŞ DENEYİMİ

1993-

2005

Araştırma Görevlisi : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Botanik Anabilim Dalı. Ankara.

2005-

Devam

ediyor

Biyolog: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Silvikültür ve Botanik

Bölümü, ANKO Herbaryumu (Bitki Araştırma Müzesi) Sorumlusu.

YURTDIŞI GÖREVLER

14-19 Şubat 2007- Unesco “Istranca (Yıldız) Dağlarında Bitki ve Mantar Biyolojik

Çeşitliliği- Bulgaristan Bilimler Akademisi Botanik Enstitüsü ve İç Anadolu Ormancılık

Araştırma Müdürlüğü ile ortak yürütülmüş olan Projenin Yönetim Komitesi Toplantısına

Katılım sağlanmıştır. Sofya, Bulgaristan.

Proje Orijinal ismi: Conservation and Sustainable use of Biodiversity in Stranca(Yıldız) /

Strandzha Mountain – Challenges and Opportunities for Promotion and Implementation of

the Transboundary Biosphere Reserve Concept.

 YAYINLAR

Yıldırımlı, Ş., Öztekin, M., 1994, Sultan Sazlığı Bitki Örtüsü ve Çevre, 5-6 Mayıs 1994,

Sultan Sazlığı- Erciyes- Kayseri Çevre Sorunları Sempozyumu Tebliği, Kayseri Çevre

Koruma Vakfı Yayınları No:2.

Pınar, M. N., Öztekin, M., Oybak, E., 1995, Pollen Morphology of Cistanche salsa (C.A.

Meyer) G. Beck ( Orobanchaceae), OT Sistematik Botanik Dergisi, 2,1, 147-150.

Öztekin, M., Yıldırımlı, Ş., 1998, Aquatic Plants of Sultan Marshes Wetland, 19-22

September 1997 Proceeding of the 1’st Balkan Botanical Congress in Greece, published by

Kluwer Academic publishers, p. 101-104, Netherlands.

Yıldırımlı, Ş., Öztekin, M.,2000, The flora of Sultansazlığı ( prov. Kayseri, Turkey ),

Botanika chronika, 13: 389-408.

Gömürgen,A.N., Öztekin, M., Erik, S. ,2002, Satureja cuneifolia Ten. (Labiatae)

Türünün Kromozom Sayısı ve Karyotip Analizi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül,

İnönü Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya. ( Poster Bildiri –

yayınlanmadı.

Öztekin, M., Özuslu, E. Erik, S. 2004, Satureja aintabensis P.H.Davis (Labiatae) Antep

Kayakekiği. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Fen- Edebiyat

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adana. 22-24 Haziran 2004.

Öztekin, M. & Erik, S., 2007, Population Characteristics of Satureja Boissieri Hausskn. ex

Boiss. International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (7 th PLoSWA), 25-29

June 2007, Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Eskişehir, Turkey.

Öztekin, M. & Erik, S., 2007, Population Characteristics of Satureja Boissieri Hausskn. ex

Boiss. The Sixth Biennial Conference of the Systematics Association, 28-31 August 2007,

Royal Botanic Garden Edinburgh, UK.

ÜYELİKLER

1994 –2010: Biyologlar Derneği, Türkiye.

2010 – Devam ediyor : Biyologlar Dayanışma Derneği, Türkiye.

1996-2009 : Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye.

2009 – Devam ediyor: WWF- Türkiye. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir