ZİGANA COĞRAFYASI DERNEĞİ ÇEVRE HAKLARI KONUSUNDA STRATEJİK PLAN HAZIRLIYORZigana Coğrafyası Derneği çevrenin ve çevre haklarının korunmasında daha etkili ve
kalıcı hedefleri gerçekleştirmek amacı ile çevre konulu bir stratejik plan çalışmalarına
başladı.
Çevrenin korunması ve çevre hakları konusunda etkinlik gösteren tüm kesimlerin yöntem
ve eylem birlikteliğinin sağlanması amacı ile başlatılan plan çalışmaları kapsamında bir
çalıştay da düzenlenecek. STKlar, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile
aktivistlerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştayda yeni koşullara da uygun çalışma
yol ve yöntemleri değerlendirilerek programlar tespit edilecek. İşbirliği, eşgüdüm ve hak
ihlallerine karşı izleme ve müdahaleye ilişkin faaliyet ve projelerin tespit edileceği çalıştay
23-24 ve 25 Aralık 2020 tarihlerinde web ortamında gerçekleştirilecek. Stratejik plan
çalışması AB Sivil Düşün Programı tarafından da destekleniyor.
Zigana Coğrafyası Derneği ve Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın; STKların hak temelli
çalışmalarında bilgilerin toplanıp yayılması ve çözümler üretmesinin çok önemli olduğunu
belirterek “Bu faaliyetler belirlenmiş bir yol haritasının oluşturulması ve faaliyet alanında
yer alan en fazla paydaş ile birliktelik sağlanması ile daha da etkili sonuçlar vermektedir.
Faaliyetlere ilişkin kararların stratejik plana bağlı olarak verilmesi, bu planın katılımcı bir
anlayışla gerçekleştirilmesi ve kararlardan etkilenen vatandaşlar tarafından gelişmelerin
izlenebilmesi, kamu yöneticilerinin karar sürecini daha fazla etkilemektedir. Çevre hakları
konusunda çalışmalar yapan bir STK olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde de bu
gereklilikleri çok net bir şekilde fark ettik. Çevre hakları konusunda izleme ve
müdahalenin sürekliliğinin sağlanması için ilgili STKların ve diğer kesimlerin birlikteliğinin
ve işbirliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Bu birliktelik sonucu ortaya çıkacak
karar ve metinler başta kamu kesimi olmak üzere tüm toplumsal kesimler üzerinde daha
fazla etki bırakacaktır” dedi.
Doğa Okulu ve Canlı Bitki Müzesi kuran Doğa Okulu Gazetesi yayınlayan, bir çok
sempozyum, kongre, çalıştay, panel, seminer, eğitim gerçekleştiren Dernek son olarak
Doğa Okulu Uygulama Merkezi ve Sosyal Tesislerini kurarak hizmete açmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir