KASTAMONU TABİAT TURİZMİ SEMPOZYUMUNA KATILDIK

KASTAMONU TABİAT TURİZMİ SEMPOZYUMU

25 KASIM 2021 tarihli oturumuna katıldık.

06 Zigana Doğa Okulu Uygulamalarının Ekoturizm Yönüyle Değerlendirilmesi Savaş AYDIN

Sunulan bildiri özet metnini :

ZİGANA DOĞA OKULU UYGULAMALARININ EKOTURİZM YÖNÜYLE  DEĞERLENDİRİLMESİ

Savaş AYDIN – Zigana Doğa Okulu   –  ziganadogaokulu@Gmail.com

 

Özet:

Bu çalışma; Gümüşhane’nin Zigana Köyü’nde, 2011 yılında köy halkı ile birlikte, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ortak hareket ederek köyün tüzel kişiliği bünyesinde ticari bir amaç olmaksızın yöre kültürünü, tarihini, doğasını korumak ve yaşatmak amcayla oluşturdukları Zigana Doğa Okulu (ZDO)’nun uygulamalarını içerir. Zigana Coğrafyasındaki biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için yapılan çalışmaları, yöreye özgü dönüşüm süreçleri sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirip öneriler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, literatür araştırılması ile birlikte gözlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarla, yerel yöneticilerle ve halk ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. İçeriğinde, ekoturizm turizm, ZDO uygulamaları ele alınmıştır.

Gümüşhane, ülkemizde kendi il sınırları içerisinde dört adet kış sporları merkezi bulunan tek il olma ve farklı kültürleri barındırma özelliğine sahiptir. Zengin biyolojik çeşitlilik barındıran eşsiz doğa güzellikleriyle doğa turizmi ve ekoturizm potansiyeli ile bölgenin çekim merkezi olan Zigana Dağı ve Kurum (Kromni) Vadisi, plansız, altyapısı olmayan bir turizm anlayışının tehdidi altındadır. Bu tehdidin önlenebilmesi, geleneksel yapıların doğal güzelliklerin korunması ancak yöre halkının doğa turizmine ekoturizme katılımının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Son olarak; tüm bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda, ZDO uygulamasıyla ekoturizm yönünden  öncelikle bu coğrafyada halkın bilinçlendirilmesi sayesinde Zigana coğrafyasına sosyal ve ekonomik açıdan yöre kalkınmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm , Alternatif Turizm, Zigana Doğa Okulu, sürdürülebilirlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir